Studio work on Dagelijks Brood, 2 part in trilogy “Un jour fabuleux”, Het Onderdijks, Kampen